Porady psychologiczne
Fundacja ŚWIADOMI - Porady psychologiczne

Proponujemy naszym pacjentom szeroki wachlarz usług psychologicznych oraz psychoterapeutycznych. 

Usługi prowadzone są w Centrum PSYCHE.

Oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną osobom cierpiącym z powodu:

 • trudności w relacjach z innymi
 • poczucia zagubienia, niskiego poczucia własnej wartości, braku celów w życiu
 • zaburzeń osobowości
 • uczucia lęku, napięcia, natręctw, obniżonego nastroju
 • depresji oraz innych problemów emocjonalnych, utrudniających codzienne funkcjonowanie
 • doświadczenia urazu z przeszłości lub teraźniejszości
 • doświadczenia przemocy (fizycznej, psychicznej), mobbingu
 • dolegliwości somatycznych, takich jak: chroniczne zmęczenie, bóle głowy, żołądka, duszności
 • zaburzeń odżywiania
 • uzależnień
 • problemów wychowawczych
 • zaburzeń seksualnych, utrudniających bądź uniemożliwiających czerpanie radości ze współżycia
 • innych

Nasza pomoc skierowana jest do osób dorosłych, dzieci oraz młodzieży.